حضور مسئولان ورزشی و قهرمانان کیک بوکسینگ WKU ایران

حضور مسئولان ورزشی و قهرمانان کیک بوکسینگ WKU ایران

حضور مسئولان ورزشی و قهرمانان کیک بوکسینگ WKU ایران در مراسم اهدای نمایندگی کیک بوکسینگ WKU توسط رئیس سازمان جهانی آقای کلاوس نونن ماخر به جناب آقای محمد علی مهرایی

4 مورد دیگر در همین شاخه: