سخنرانی رئیس سازمان جهانی کیک بوکسینگ WKU

سخنرانی رئیس سازمان جهانی کیک بوکسینگ WKU

سخنرانی رئیس سازمان جهانی کیک بوکسینگ WKU آقای کلاوس نونن ماخر در مراسم اهدای نمایندگی کیک بوکسینگ WKU به جناب آقای محمد علی مهرایی

5 مورد دیگر در همین شاخه: